Privacy Policy

 Home » Privacy Policy

Persoonlijke gegevens

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden verstrekt.

Hoe gaan wij om met Persoonlijke gegevens ?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toezenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn gevraagd. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld.

De wet bescherming persoonsgegevens ?

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De uitgangspunten van de Wbp, zorgvuldigheid, transparantie en beveiliging, worden door Mangelot te allen tijde gewaarborgd en zijn dan ook de basis van het Mangelot gegevensbeheer. Deze uitgangspunten zijn eveneens van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens die via internet worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens worden bewaard.

Wat zijn persoonsgegevens ?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geÏdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. We zijn toegewijd aan privacy en ondersteunen de huidige initiatieven in de branche aan de individuele privacy-rechten op het internet. Het beschermen van uw privacy on-line is nog steeds in ontwikkeling en deze website zullen zich voortdurend ontwikkelen om aan deze eisen te voldoen.

Cookie Gebruik op onze website

Cookie gebruik? (wetgeving: 26 mei 2011)

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (in de volksmond “Cookiewet”) is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Dit kan via een privacystatementpagina. Daarnaast moet elke bezoeker vanuit Nederland vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Toestemming vragen kan via een pop-up of een balk bovenaan de website met een knop “Ik geef toestemming” (ev. de optie “Ik geef geen toestemming”). Het verwijzen naar hoe cookies achteraf te blokkeren zijn via de browser is niet voldoende. Voor technisch noodzakelijke cookies, zoals een winkelmandje of een inlogformulier, is geen toestemming vereist. Voorbeelden waarvoor wel toestemming is vereist zijn: Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter enz. Zonder toestemming mogen er geen cookies worden geplaatst en is aan de eigenaar van de website of alleen die functionaliteiten geblokkeerd worden, of de gehele website.
Mangelot Hosting maakt gebruik van cookies welke noodzakelijk zijn voor de gebruikerservaring van onze website. Tevens maken wij gebruik van cookies voor Google Analytics om zo te kunnen bekijken wat onze bezoekers aantallen zijn of om te kijken wat voor ons de juiste doelgroep/linkpartners zijn. mocht u vragen hebben over ons cookie beleid stel gerust uw vraag doormiddel van ons contact ticket formulier.

Best Small Business Hosting Services. UW E-BUSINESS IS ONS WERK!